Gör kontoret mer trendigt!

Länge har det varit en trend med att ha öppna kontorslandskap, där alla kontorsmöbler är samlade och man har sin kollega precis jämte sig. Nu har dock trenden vänt och det blir allt mer vanligt att man vill ha sitt eget rum där man kan sitta i fred. Det finns både för- och nackdelar med båda. I ett kontorslandskap har man en social kontakt, även om man har skärmväggar för att få lite avskildhet. Man kan även ta del av varandras kunskaper på ett bra sätt. Dock kan det vara störande trots skärmväggar och man får inte den avskildhet man behöver. Tyvärr finns ingen universell lösning på kontor, utan var och en av alla arbetsplatser får komma fram till vad som passar dem bäst. Olika lösningar fungerar olika bra beroende på vad du jobbar på för slags kontor.

Avskildhet trots öppenhet

En ny sak som trendar är så kallade cellkontor, som blir som små avskilda rum för alla anställda, trots att de är i ett öppet landskap. Dessa kan anpassas med skärmväggar och kontorsmöbler på ett bra sätt. Om  ni inte har möjlighet till att skapa cellkontor, så fungerar det bra med stora skärmväggar som sätts på golvet och kan bygga ett slags rum med en större avskildhet. En del trivs bra med öppna kontor, andra måste vara avskilda annars blir arbetet lidande. Se till att ert kontor fungerar för alla typer av medarbetare och låt kanske bli en trend om den inte passar er situation.

9 Mar 2017